UPPDRAG

Jag jobbar med uppdragsgivare inom vitt skilda branscher. Bland annat inom säkerhet, bank, restaurang, transport, matgalleria, nätförsäljning och skönhet. Jag är oftast med redan på strategi- och idéstadiet men kan även kliva in i ett sent skede för konkret textproduktion. Här finns exempel på pågående och utförda uppdrag inom reklam, journalistik, film och radio.  Reklam »

 Journalistik »

 Film »

 Radio »