ARBETSPROV SOM COPYWRITER  OCH JOURNALIST 

Jag jobbar med uppdragsgivare inom vitt skilda branscher. Bland annat inom säkerhet, bank, restaurang, transport, matgalleria, nätförsäljning och skönhet. Jag är oftast med redan på strategi- och idéstadiet men kan även kliva in i ett sent skede för konkret textproduktion. Här kan du se exempel på utförda uppdrag inom reklam, journalistik, film och radio.  Reklam »

 Journalistik »

 Film »

 Radio »