UTFÖRDA UPPDRAG 

Jag jobbar med uppdragsgivare inom vitt skilda branscher. Bland annat inom säkerhet, bank, restaurang, transport, matgalleria, nätförsäljning och skönhet. Jag är oftast med redan på strategi- och idéstadiet men kan även kliva in i ett sent skede för konkret textproduktion. Här kan du se exempel på utförda uppdrag inom reklam och journalistik i olika kanaler. Reklam »

 Journalistik »

 Film »

 Radio »