Film


UPPSALA UNIVERSITET
Manus film för Teknat, Uppsala universitet tillsammans med Phosworks
Se film 


INTRODUKTIONSFILM UPPSALA KOMMUN 

Som anställd på STAB Kommunikation inom Uppsala kommun axlade jag uppdraget att ta fram en introduktionsfilm för nyanställda tillsammans med filmkollegorna Anders Morén, Björn Carlsson och Anna Bleckert. Målet var att ge en bild av kommunen som arbetsgivare, att blåsa liv i de gemensamma värdeorden och att skapa stolthet över det dagliga arbetet att skapa förutsättningar för Uppsalaborna att leva ett bra liv. Min uppgift var projektledning och manus. 

Klicka här för att se film